Privacy statement

Bedrijfsgegevens:

Junior Kinderkleding , Croonpassage 39, 5281 AZ Boxtel, KVK-nummer 77798953

Gegevens die worden verzameld:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adres, email-adres en telefoonnummer nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en u van het verloop van de bestelling op de hoogte te houden. Uw gegevens worden door ons in een veilige omgeving opgeslagen. Om belastingtechnische redenen worden uw gegevens 7 jaar bewaard. Na afloop van die termijn worden uw gegevens verwijderd.

Beschikbaarstelling van uw gegevens:

Uw gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan derden die bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bij voorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistische gegevens van het gebruik van onze webshop.

Uw gegevens worden nimmer door ons verkocht aan derden.

Inzage gegevens:

U heeft het recht op inzage van de door ons verzamelde persoonsgegevens. Op verzoek kunnen die gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Voorts hebt u het recht een klacht terzake in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kunt u een email sturen naar info@juniorboxtel.nl